SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT


1. Sprzedawca udostępnia Klientowi, z zastrzeżeniem postanowienia pkt X ust. 5, rożne sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży.
2. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie Internetowym w zakładce „Zamówienie” oraz każdorazowo na podstronie danego Produktu, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub Produktu. Dostępne sposoby płatności mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte.
3. Sprzedawca może umożliwić Klientowi odbiór osobisty Produktów w miejscu wyznaczonym przez Sprzedawcę.
4. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.
5. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem, płatność elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail.
6. Nieuiszczenie płatności:
– w przypadku płatności elektronicznej albo płatności kartą płatniczą – w ciągu 24 godzin od złożenia Zamówienia;
– w przypadku płatności przelewem – w ciągu 3 dni od złożenia Zamówienia, spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty. Klient może również do momentu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji, kontaktując się ze Sprzedawcą na wskazany numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku uiszczenia płatności przelewem po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 2) powyżej, Sprzedawca zwróci płatność na rachunek bankowy, z użyciem którego została ona uiszczona.
7. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Produktu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.
8. W przypadku, gdy Klient wybrał płatność z góry i ją uiścił, brak odbioru Produktu w wyznaczonym terminie stanowi warunek rozwiązujący Umowę Sprzedaży – w takiej sytuacji Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną płatność niezwłocznie po otrzymaniu Produktu.