Nowości

Chcemy być obok. Obok wszystkich Białorusinów przebywających za granicą i tych, którzy pozostają na Białorusi. Z nadzieją powrotu do Ojczyzny. W końcu można wypędzić człowieka z Ojczyzny, ale nie można zabrać Ojczyzny. Jak małe ptaszki odlatujące na zimę do ciepłych krajów, „zimujemy” w kraju, dla którego wolność i prawa człowieka są cenniejsze niż władza i ukryta chwała. Znajdujemy się w Vyrai, bo ptaki kochają wolność.

Wyniki: 9